top of page
Chúng tôi cung cấp các dịch vụ xử lý chất lượng cao nhất.
11111111151161515.jpg

​Xử lý cắt đơn giản

​Có thể lấy tối đa 10 khúc

Quá trình khử khí

​Có thể lấy tối đa 10 khúc

IMG20230913103116255222_edited.jpg
bottom of page