top of page

Chiều rộng có thể gia công thành sản *  số khúc lấy được

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ xử lý chất lượng cao nhất.
IMG20230914092054.jpg
IMG20230914092054.jpg

​Chiều rộng có thể xử lý

*Chiều rộng tối thiểu 20 mm

*Chiều rộng tối đa 1400mm

​ (Hơn 1400mm sẽ được công ty đối tác xử lý.)

​Số lượng khúc tối đa: 35 mảnh

IMG20230914084932.jpg
IMG_3644 (1).png
IMG_3644 (1).png
Chúng tôi dựa trên kinh nghiệm và chuyên môn nhiều năm của mình để cung cấp các giải pháp tùy chỉnh phù hợp với yêu cầu của bạn.
bottom of page